Please wait

Read this article in English

QUÝ YÊU THẦY
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Phạm Vinh

Quý yêu Thầy một lòng con lo tu

Mỗi bước đi con thầm niệm thường xuyên

Quý yêu Thầy tự giác con tu thiền
Sửa tánh tu tâm dự khóa Trời ban
Quý yêu Thầy chẳng còn lo lắng băn khoăn

Miễn chấp miễn mê muôn bề sáng thêm niềm tin

Quý yêu Thầy rèn trui tâm thân mình

Thanh tịnh an nhiên chẳng còn lo lắng buồn phiền

Tâm tư không lo sợ gì

Một lòng quyết tâm tự tu

Miệt mài khai trí khai tâm luyện ý

Chẳng còn tham mê chấp đời

Lập hạnh thương yêu nhớ Trời
Hợp thời thăng hoa phúc điền

Gieo sáng chơn tâm

Quý yêu Thầy lòng thành con chuyên tâm

Gieo đức tin muôn đời không héo không phai
Quý yêu Thầy tự giác con tu thiền

Thực hành chánh pháp hiểu sâu lý Trời.