Please wait

Read this article in English

Huấn Từ Bế mạc Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023

Trích Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

Nhân dịp có 3 ngày sống chung, người đời nhìn– Chơi gì có 3 ngày, mà tụi nó nói như là bao nhiêu năm vậy đó! Lạ, tại sao 3 ngày mà cảm thức  bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm chưa học hết được. Chúng ta vừa khai triển lãnh vực tâm linh, vừa khai triển thể xác, khỏe mạnh. Hai chiều một lượt.

Cho nên trong 3 ngày cảm thức như chúng ta đã sống biết bao nhiêu ngày giờ với nhau rồi. Vui thật là vui. Tâm thức cởi mở. Bỏ sự ghen ghét hờn giận trong nội tâm hết. Thực hiện tha thứ và thương yêu. Nhìn mặt nhau, mọi người đều thật sự sạch sẽ tốt đẹp, điển quang dồi dào, vui nhộn trong tâm.

Đó là một cơ hội phóng tâm nếu tưởng tới Phật, trong giây phút thành tâm tưởng, chúng ta cũng nhận được luồng điển từ bi của Ngài.  Mà chúng ta ở đây ngày đêm lo tu sửa, tiến thân về giới từ bi, và hướng thẳng Đại Bi thì nhiều ít chúng ta cũng gặt hái được. Cho nên chúng ta phải hội với chúng ta, một sống chung hòa bình như thế này  là một cơ hội chúng ta hội tụ điển quang, phát triển điển Từ Bi thành một khối, chúng ta mới thấy rõ Từ Bi là sức mạnh. Nó mới giải tâm thức con người được. Chứ búa kềm không giải được. Dùng điển quang mới giải được. Dùng tâm Từ Bi chuyển cho những người kế tiếp cùng tu với chúng ta. 

Lần lần sẽ nối tiếp cộng thêm một khối tốt cho nhân loại. Rõ ràng ánh sáng rõ rệt trong nội tâm chúng ta và sự cảm thức ở xung quanh của chúng ta. Chúng ta thiền, điển nó chuyển chạy tất cả cơ tạng và hội tụ lên trung tim bộ đầu và chúng ta hướng thượng tưởng về thanh giới Trời Phật chúng ta sống an vui. Trong nháy mắt chúng ta có thể đi xa thật xa mà người đời không bao giờ đạt được. Người không chịu tu, tâm không mở, óc không sáng, không bao giờ thấy được mà xác nhận được việc này.

Cho nên đêm đêm các bạn tu và khai thông nhiều thì ít. Chúng ta trong ba ngày nhưng mà vui, vui sống lâu với nhau. Thì chúng ta thiền mà chúng ta thấy xuất được lên ở trên đó, gặp Phật rồi tôi cứ nhớ hoài, lưu luyến hoài năm này tới tháng kia không có quên. Bây giờ nói chuyện sơ sơ, chúng ta là con người phàm mang xác thịt, gặp nhau như thế này nó  cũng khó phai, cũng nhớ nhung mãi mãi. Khi về chúng ta nung nấu lo tu thiền nhiều để đạt kết quả tốt ở tương lai.

Chính mình làm cho mình, không phải xin xỏ được ai hết. Thời đại văn minh này, chạm trán tự thức, khai triển, tự đi mới là chánh pháp. Mà nhờ đỡ là kêu bằng thụt lùi thoái bộ, không được. Thật tâm khai triển tâm linh để hòa hợp với chơn hồn tiến triển về Đại Bi. Đó là chánh pháp. Chính các bạn bỏ công mới có kết quả, chứ không phải ai cho các bạn , mà nhiều bạn cứ ngồi cầu nguyện, cầu nguyện hoài rồi các bạn đươc cái gì ? Một đống thối tha không khai triển được. 

chúng ta phát triển dùng nguyên khí của Trời Đất mới giải cái sự hôi thúi độc tố trong người của chúng ta thì trở nên chúng ta là một khối thanh nhẹ, hướng tâm về đâu, chạy về đó. Cho nên cửu huyền thất tổ của ta cũng cộng hưởng. Trong rừng tăm tối được một bóng đèn là mừng lắm. Nếu chúng ta tu, thực tâm tình mà tu đúng pháp, hội tụ rồi là chúng ta là ánh sáng thì cửu huyền thất tổ của chúng ta đều an vui. Ánh sáng ban chiếu cho tất cả không có như tánh phàm, thích người này, chơi, không thích người kia thì không chơi.

Tự nhiên và hồn nhiên chúng ta thấy mặt trời ban chiếu cho tất cả, mặt trăng ban chiếu cho cả xứ, không phải cho một người. Tâm chúng ta hướng về sự vĩ đại đó. Trời đất đã hình thành và ảnh hưởng cho chúng ta thấy rõ chuyện vô sanh bất diệt, những cảnh hùng vĩ. Đại hội đã qua, chúng ta đã thấy được cảnh hùng vĩ của trời đất trong hồn nhiên và tự nhiên nó như vậy. Mọi người cảm thấy thích thú. Khi mà thấy rồi, chúng ta hướng tâm về tự nhiên và hồn nhiên thì cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng an vui.

    Cho nên hôm nay  ngày thứ ba là ngày chót chung sống, tôi xin tuyên bố bế mạc và tất cả chúng ta sẽ tu thiền đêm đêm và sẽ có dịp tái ngộ. 

 Thành thật cám ơn các bạn . Chúc các bạn thượng lộ bình an.