Please wait

Read this article in English

    Khai Mạc Đại Hội “Âu Á Tương Hội” (1996) - Đức Thấy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên thuyết giảng.

“ Biết xây dựng lấy chính mình, biết nhận nguyên lai bổn tánh, trở về nguyên lai tánh thì chúng ta mới hội nhập được khối thanh quang như lai tốt đẹp ở Bên Trên, Vô Sanh Bất Diệt !   Khi các bạn ý thức được điều này, không còn khổ nữa ! ”

 Hôm nay là ngày Đại Hội thứ 15, chúng ta bất chấp sự gian lao thì tâm thành hướng thượng cầu mong phần hồn tiến hóa, nhất quyết như vậy chúng ta có ngày tương hội tốt đẹp ở ngày hôm nay.

     Trong tâm thức hướng thượng, kết hợp thành một buổi Tết Vô Vi đặc biệt ở trần gian. Trần gian sẽ quy định những ngày chung vui chưa ý thức được phần hồn, chúng ta là người xây dựng cho phần hồn ở tương lai và kết hợp thành một Đại Hội tốt đẹp của tâm linh, vô giá, thế gian không mua được. Các bạn không ngại sự gian lao khổ cực, tâm thành thúc giục các bạn đến đây, chúng ta tái hợp, cầu nguyện cho các nơi được bình an, thế giới tránh tai nạn nguy hiểm của thiên cơ đang biến chuyển. Chúng ta là người thành tâm, hướng thượng, hướng về thanh tịnh mà hành tiến để giải tỏa những cái nghiệp chướng từ nhiều kiếp của chúng ta. Thực hành thức giác, bất chấp sự gian lao. 

Tiền của ở thế gian là tạm. Chúng ta xác nhận rõ là tạm, tâm thành là chính! 

Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tương ngộ với nhau trong tâm thành, thành thật đối đãi với nhau, mong một ngày nào mọi người ý thức được, nhân loại ý thức được, sẽ tạo nền tảng hòa bình cho cả thế giới, đem lại sự hòa bình cho cả thế giới trong thành thật, thương yêu và xây dựng. Chúng ta không vì tiền bạc, tranh chấp vào cái đường lối eo hẹp. Người tu phát triển về thanh tịnh thì đi ngõ lớn rộng sáng lạng vô cùng, không có đi vào nơi eo hẹp, đường hẻm tranh chấp. Ngu si chúng ta có rồi, vốn nhiều quá, bây giờ giải tỏa cái sự ngu si đi tới sự bình đẳng, thương yêu, xây dựng thật sự. Tâm thành, nhận thức thế gian đô thị giả, không thật ! Tâm linh là thật ! Vốn thật cuối cùng của chúng ta, chúng ta cố gắng tu thì sẽ có cơ hội tái hội. Như ngày hôm nay những điểm son đã xây dựng, chính bạn đạo Vô Vi đã xây dựng trong thành tâm tu thiền. Cho nên kết hợp đây đó, cả thế giới, chúng ta đều qui hội được. Đó là điểm chánh xây dựng cho nhân loại ở tương lai. 

  Cố gắng tu đi, chúng ta sẽ đạt tất cả. Lần lần các bạn thấy khả năng các bạn là vô giá, thế gian không tìm được. Thế gian đăm đăm chun vào sự động loạn, tiền, tài, danh vọng, tạo đau khổ cho chơn tâm, không thức giác. Ngày hôm nay, chúng ta hy sinh tất cả để xây dựng cho chơn tâm thức giác, tức là chúng ta có vốn về Thiên Quốc, nơi an toàn ổn định, xây dựng tốt đẹp không có sự trách móc thị phi. Chúng ta người ở thế gian thực hành phương pháp này, tự giải tỏa sự trách móc thị phi để tiến sự tốt đẹp, xây dựng tâm thân yên ổn, tâm, gan, thận điều hòa. Thậm chí những ca sĩ cũng tham gia để hát lên những lời chân thật chính con người có thể làm và chúng ta đã và đang làm. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta, đồng nhất một đường lối không thay đổi, hướng thượng, hướng về thanh tịnh để giải quyết tất cả những nghiệp chướng từ bao nhiêu kiếp, không phải một kiếp này.

    Việc làm chúng ta cuối cùng là rất vĩ đại, vinh quang tốt đẹp, do dày công thực hiện, phát triển hành trình tâm thức của chính mình. Chúng ta, nam, phụ, lão, ấu, có quyền tham gia để học hỏi và tự thức, thấy giá trị của chính mình và sự hiện diện của chính mình, cộng với nhiệm vụ của chính mình. Nhiệm vụ của chính mình là làm cái gì đây? Thiên, địa, nhân: Trời, đất, người. Chúng ta là người, gom gọn bởi Trời Đất, có cơ tạng, tứ giả hợp thành, nước, lửa, gió, đất có đầy đủ mà không biết phát triển thì kinh tế làm sao dồi dào? Kinh tế của người tu là gì? Điển quang! Cho nên các bạn không phải giàu có, không có tiền bạc, thiếu thốn, thậm chí có nhiều người mượn tiền đi Đại Hội, nhưng mà mặt mày rất hân hoan, tươi sáng vì biết xây dựng lấy chính mình, biết nhận nguyên lai bổn tánh, trở về nguyên lai tánh thì chúng ta mới hội nhập được khối thanh quang như lai tốt đẹp ở Bên Trên, VÔ SANH BẤT DIÊT !

    Khi các bạn ý thức được điều này, không còn khổ nữa ! Chắc chắn bảo đảm không còn khổ nữa ! Con người chúng ta có đầy đủ, có Trời Đất hỗ trợ điện năng dồi dào, thức ăn đầy đủ, không thiếu, chỉ có tham tạo thiếu thôi, mà ta không tham thì chỉ có dư, không thiếu ! Cho nên các bạn tu Vô Vi không phải thiếu tiền nhiều nhưng mà có khả năng làm việc tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta thực hành, chúng ta nhận điển khí thanh quang của Trời Đất, sống trong niềm tin vững chắc, xây dựng sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi càng ngày càng phát sáng, là điều cần thiết cho các bạn, chứ không phải các bạn ôm bạc tỷ đó rồi chết, hưởng có được đâu? Một đồng xu các bạn không đem ra khỏi địa cầu được. Chỉ có luồng điển thì mới mang theo được thôi, còn tiền các bạn không, chắc chắc bảo đảm không bao giờ mang đi được. Nhưng mà đăm đăm chạy theo đồng tiền, tự hại mình, gây sự tranh chấp làm rối loạn nội khoa tâm thức, đối đãi với nhau không tốt, nghi kỵ, không biết sự thương yêu của Bề Trên đang ban chiếu cho mình và đang xây dựng cho mình tiến tới từ ly từ phút. Quên hẳn sự thanh tịnh là tự hại mà thôi. 

     Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành, kẻ xa người gần để đến hội thành một Tết Vô Vi tốt đẹp thanh tịnh. Cho nên Vô Vi là chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, mới là đi tới chỗ « vô sanh bất diệt ». Bạn đạo từ bên nhà đã quen tôi từ bao nhiêu năm, lúc tôi ra đi, tôi nói : « Các con không lo tu sau này tiếc uổng lắm, muốn gặp Thầy rất khó ». Ngày hôm nay, chứng minh những lời tôi đã nói trước khi tôi ra đi, và tôi đã thành lập một kiếng Vô Vi cho mọi gia đình. Trước khi đi, tôi đã đi thăm viếng từ gia đình một, để thấy sự trong trắng trong tâm thức của mọi người có, phải buông bỏ để trở về với sự thanh sạch trong trắng, hòa hợp với sự thanh cao ban chiếu của Thượng Đế.

    Chúng ta sống trong niềm tin thực chất của phần hồn tiến về cuộc hội nhập trong đại giác của Thượng Đế thì chúng ta mới có cơ hội sống mãi và không bị loạn động. Lấy gì chứng minh ? Khối óc , từ tay chân tới khối óc chúng ta chằng chịt, thần kinh chằng chịt, đó là nó nở rộng ra, trược khí mới thành ra thần kinh nặng trược. Cái vốn của nó là thanh nhẹ vô cùng, ánh sáng vô tận. Cho nên các bạn tu rồi  khối óc các bạn mở ra. Không phải đi học tiến sĩ hay làm cái gì, nhưng mà các bạn cố gắng tu, tâm thân các bạn thay đổi hoàn toàn, óc sáng, tâm minh, nhận định rõ ràng, khai triển trực giác của chính mình, không mê tín dị đoan. Khai triển trực giác là như lai bổn tánh. Tất cả, dầy vong linh, Thần Thánh, Tiên Phật, càn khôn vũ trụ, nghe qua Như Lai và phải, vì phải nể nang chứ không có dám bàn cải được, vì người ta tiến từ trược tới thanh. Trở về quy nguyên bổn tánh thanh nhẹ, đời đời bất diệt là đường lối của anh em chúng ta đang đi đây. 

    Chúng ta một nhóm người nhỏ, rồi từ nhóm người nhỏ này mà cố gắng tu sẽ tận độ nhiều nơi và các nơi sẽ phát triển tâm hiền như vậy thì chúng ta sẽ có một cảnh thanh bình nghìn năm tại mặt đất, an vui vô cùng, con người không còn nghi kỵ con người nữa. Con người chỉ sử dụng tình thương để tiến hóa, của Trời ăn không hết. Các bạn đầy đủ hết từ cơm gạo, quần áo mặc, không thiếu, không thiếu. Cái đó mắt tiền lắm nhưng mà Thượng Đế vẫn cho. Rất mắt, cứu sinh là rất mắt. Như thế gian học tới bác sĩ, chính mũi kim cho người ta hết bệnh cũng tính tiền cho nhiều, nhưng mà của Thượng Đế còn nhiều hơn, cho nhiều hơn mà chúng sanh không biết, không biết sự Thượng Đế đang lo và đang xây dựng, đang lo cho có một cuộc sống thanh nhẹ, tâm minh trí sáng, mọi người có cơ hội thực hành hướng về thanh tịnh tự tiến.

    Hôm nay ngày vui của huynh đệ tỷ muội chúng ta, tôi xin tuyên bố khai mạc và mọi người sẽ chung vui trong thanh tịnh, cộng hưởng luồng điển thanh quang của Thượng Đế.

     Thành thật cám ơn quý vị.