Please wait

Read this article in English

Trích VẤN ĐẠO Đại Hội Vô Vi Vancouver 1986 

Câu hỏi thứ nhất: Mục đích của Đại Hội Vô Vi?

Đức Thầy trả lời:

Mục đích của Đại Hội Vô Vi, hồi sớm mơi tôi đã nói rồi.

Mục đích của Đại Hội Vô Vi mọi người nôn nức để nhìn lại nhau, và thấy giá trị của thiêng liêng và sự sắp đặt của cái tổ chức Vô Vi này có thật sự thương yêu lẫn nhau không. Có biết xây dựng cho nhau không? Có biết tha thứ và thương yêu, biết lĩnh hội những gì sáng suốt ở Bề Trên đem xuống cho chúng ta. Và trong khi tham dự Đại Hội Vô Vi rồi, trở về, thấy tâm tánh của chúng ta, và thấy ta cần phải sửa chữa hơn. Có nhiều người đã gặp tôi, đã điện thoại cho chúng tôi, cũng như đã học những khóa học, về ăn năn vô cùng, thấy mình có khả năng và không chịu sử dụng quyền năng của chính mình đối với gia đình, đối với xã hội. Thì mình thật sự là bê trễ.

Cho nên mục đích của đại hội là để cho mọi người có cơ hội tu học, và trao đổi cái kỹ thuật tu học với nhau, và để thể hiện luồng từ điển của mọi người đóng góp với nhau và khai triển tâm linh hướng thượng để làm việc hữu ích cho cả càn khôn vũ trụ.

Clip#2

Làm Đại Hội là đại hôi của tâm linh. Đại hội ăn chơi, đại hôi nhảy múa không có. Đại hội tâm linh nó khác. Đại hội tâm linh là đại hội thế thiên hành đạo, chuyện cao cả nhất. Các bạn đã thấy, đến Hồng Kông, bão bùng nguy hiểm mà chúng ta tập trung lại thiền một chập thì nó hết, thấy lạ không? Nhiều bạn cũng thấy lạ. Trời, tâm chúng ta thiền, tập trung thiền động lòng Trời và chúng ta làm những việc gì đây? Thế thiên hành đạo là óc quân bình mở tiến hóa, dứt khoát hồng trần để tiến hóa trở về tiên cảnh chứ không có làm chuyện thế gian. Còn làm thế gian là phải đi nhà băng đổi bạc tranh chấp, đủ chuyện hết. Còn đây chúng ta tu thiền là lấy bạc ông Trời mà tiến thân, lấy thanh quang của chư Tiên, chư Phật tiến hóa chứ không phải chúng ta lấy tiền bạc mà để dán vô trán đâu, mà lo! 

Clip#3

Tâm thành mọi người hành tiến và thấy rằng thế thiên hành đạo một cuộc hội của chúng ta không phải chuyện giỡn. Người phàm không thấy. Sự cố gắng hướng thượng giải tỏa tâm linh đóng góp cả càn khôn vũ trụ không phải là chuyện nhỏ. Các bạn đừng hiểu lầm Vô Vi, đại hội tâm linh là nhỏ, giỡn cợt, không đâu! Ma quỷ xung quanh cũng không làm gì! Giờ phút cuối cùng là giải tỏa hết. Cho nên các bạn đã thấy rõ nhiều chuyện rồi, đã xảy ra rồi, kiểm chứng lần lần sẽ thấy và nuôi dưỡng cái phần đó tiến hóa và đóng góp cho tương lai nhân loại chứ không phải chúng ta làm việc nhỏ. Người Vô Vi không có thể làm việc nhỏ được.

Hướng thượng giải thoát, không có làm việc nhỏ được. Sửa đổi tất cả những tánh tình, tánh hư tật xấu của chính mình, khai thông khối óc, mở trí, không có ôm những sự thù hận, tranh chấp vô lý, chấp chước đầu này, đầu nọ và không khai mở của chính mình rốt cuộc rồi bị đọa mà thôi. Gương lành trước mắt!  Rồi đây những gì tôi nói có thật các bạn ghi chép để thấy rõ những gì tôi nói. Xung quanh của các bạn cũng có những người ngu muội đó, sẽ bị sa đọa lần lượt. Sẽ thấy, những gì tôi nói nó có hết. Cho nên Đại Hôi của chúng ta là đại hội về tâm linh, thế thiên hành đạo chứ không phải đại hội giỡn chơi hay là móc tiền người ta bỏ túi, không có vụ đó!