Please wait

Read this article in English

Đức Thầy giải đáp các câu hỏi về Pháp Luân Thường Chuyển

(Đại Hội Du Thuyền Alaska, Hùng Vĩ Giao Liên, 1998)

Hỏi: Kính thưa Thầy, con người sanh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống, tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở, sự lợi ích như thế nào, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.

Đáp: 

Hít thở, người sanh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nuôi nguyên khí của Trời Đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong, thì phần hồn mới được nhẹ. Và Pháp Luân Thường Chuyển như vậy, huệ tâm mới khai. 

Hiệp khí cùng Trời Đất, ổn định, huệ tâm khai, mới thấy cảnh Tiên mà lo tu. 

Khoa học huyền bí nội tâm khai mở mới tu được.

Hỏi: Xin Thầy định nghĩa Pháp Luân Thường Chuyển?

Đáp:

Tôi vừa nói đó, Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai. Hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, là lấy nguyên khí của Trời Đất giải mở, đổi cái chiều thượng kiến đi lên, thay vì vọng động hướng hạ tranh chấp. Thì Pháp Luân Thường Chuyển có thể giúp cho kẻ hung hóa hiền.

Hỏi:
Tại sao Pháp Luân Thường Chuyển "đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu", đi trái ngược lại cái thở của thể thao?

Đáp:

Vì lúc ra đời, sơ sanh đứa bé nào cũng dùng bụng hít, hít đầy rún là liên hệ với cái thận, cái thận mới chuyển từ đốc mạch đi lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể tháo là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi, mà thể xác giới hạn một trăm năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được, mà không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.

Hỏi:
Thưa Thầy, khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, có cần hít phải ra lệnh hay không?  Tại sao phải ra lệnh?

Đáp:
Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng. Nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Thì chúng phải ra lệnh. Nếu không ra lệnh, thì nó quên. Khi các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển cứ nói, "Tôi hít vô rồi thôi, thở ra rồi thôi, ra lệnh làm cái gì?" 

Không ra lệnh, nó không làm, nó lười biếng.  Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm, quen, riết rồi, ý chuyển là bụng phình. Và nó chuyển đúng hướng, theo cái Pháp Luân hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà tiến hóa.

Hỏi:

Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được Pháp Luân Thường Chuyển?
Đáp:

Sau hai tiếng đồng hồ làm được rồi. Nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bộ ruột, khai thông Nhâm Đốc Mạch. 

Hỏi:

Pháp Luân Thường Chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các Pháp Thiền khác hay không, và tại sao?

Đáp:
Cứ hạ lệnh như vậy, đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Nếu mà chú ý, mà dẫn hơi là nó sai. Thì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghỉ chuyện này chuyện kia, dẫn sai, phải làm y như vậy, lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và  bên trong nó thông, hết tức ngực là cái đầu thông. Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thông, thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.