Please wait

Read this article in English

Đức Thầy giải đáp các câu hỏi về Pháp Luân Thường Chuyển

(Đại Hội Du Thuyền Alaska, Hùng Vĩ Giao Liên, 1998)

Hỏi: Thưa Thầy khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, có cần nghỉ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không?

Đáp: Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô rồi nó qua thận, thận mới chuyển tới Đốc Mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống Nhâm Mạch, từ trên môi chuyển xuống hậu môn ở dưới, là Nhâm Đốc tương thông, nó chạy một cái chu luật về điển thăng hoa nó mới mở huệ tâm được. 

Hỏi: Làm Pháp Luân Thường Chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không, thưa Thầy?

Đáp: Không cần, Chưởng Hưởng Dưỡng Khí là cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó. 

Hỏi: Đang làm Pháp Luân Thường Chuyển khi hít hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?

Đáp: Hít vô cho hết hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào. Thở cái ào, là còn yếu. Hít vô bao nhiêu thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng nấy.