Please wait

Read this article in English

Trích Sách Mục Bé Tám 1995

06.02.1995

Hỏi: Tại sao làm người không chịu thực tâm tự cứu?

Đáp: Thưa làm người không chịu thực tâm tự cứu là vì lúc chào đời đã hướng theo ngoại cảnh, quên chính mình mà không hay, lập được địa vị, tạo được ngôi tưởng lầm là đã đạt thành, quên đi định luật Sinh Trụ Hoại Diệt, không chịu tìm tàng sở năng của chính mình. Cho nên đến giờ phút bấn loạn tức là lúc phần hồn lìa xác, không còn sáng suốt và bơ vơ, phải chịu luật đày đọa nhiên hậu mới thức tâm.

Kệ:

Thực hành trong cõi trầm ngâm
Tâm thức khổ đau đã tái tầm
Lầm tưởng là mình không bị chết
Không hành không tiến khó minh tâm.