Please wait

Read this article in English

Làm sao giải quyết được tất cả những nợ nần tiền kiếp của mình trong ngay tại kiếp này?

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên thuyết giảng (Montreal 16.10.1983)

Hỏi: Kính thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói rằng chỉ có mình có tu mình mới trả được cái nợ tiền kiếp của mình, mới được thanh thản. Nhưng mà theo cái ý thường mà xét và thấy người tu với người không tu, mặc dù người ăn chay, người ăn mặn nhưng mà cũng là một cái chuyện là mình dụng cái ngũ hành để mà mình nuôi cáibản thể này. Vậy thì xin Thầy giảng nghĩa rõ thêm là tất cả nợ của người tu là như thế nào mà ở trong cái không động đó mà có thể giải quyết được tất cả những nợ nần tiền kiếp của mình trong ngay tại kiếp này ?

Đáp: Cho nên khi mà chúng ta ý thức được ta là con của một Cha và do sự hỗ trợ cả càn khôn vũ trụ, đó là chúng ta mang món nợ thì chúng ta phải đánh cái câu hỏi: Càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho chúng ta làm cái gì đây? Đó, hỗ trợ cho chúng ta thức tâm để trở về. Cho nên cái của Trời là bao la, lớn rộng, người nào đến đó chỉ có thể có quyền lấy và hưởng và đi. Cái đó là Trời Đất đã ban và chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Thì bây giờ nợ đó nó đưa chúng ta đi đâu? Cha mẹ chúng ta cho du học để làm gì? Để thành tài, và cho chúng ta du học đây thực hiện Bi Trí Dũng không nổi, rồi làm sao mà trả món nợ đó? Cho nên chúng ta tu và chúng ta thực hiện về tâm thức phần hồn Bi Trí Dũng rõ ràng, luôn luôn đi trong hành trình tha thứ và thương yêu cởi mở, thì lúc đó chúng ta mới trả được món nợ, là món nợ đó là người Cha yêu dấu của nhân loại mong con Ngài thành đạo trở về với luật quân bình vô cùng và nó sẽ làm việc vô cùng cho cả càn khôn vũ trụ.

Ở thế gian đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cha đời muốn con thành công thì Cha đạo cũng muốn con thành công. Cho nên con không thành công và tự hủy hoại, mang thân xác phàm, trong này nó có cái giới luật của ngũ hành, bất tuân ngũ hành và bất quán thông ngũ hành, đó là tội trạng tại thế. Đưa nó xuống đây để cứu khổ ban vui, để giúp đỡ những người đau khổ, nhưng mà ngược lại, nó tạo thêm sự đau khổ cho người khác, cái đó làm sao trả được nợ?

Cho nên chỉ có tu thiền và phải làm những điều thiển lành mới mong mở được tâm thức tiến hóa đi lên trên, tùy theo trình độ nó. Từ giai đoạn này tới giai đoạn khác, luôn luôn Bề Trên hỗ trợ cho nó. Cho nên chúng ta đã chứng minh hơi thở, hít vô và thở ra của mọi người, Thượng Đế đâu có suy tính như chúng ta, nhưng mà chúng ta nhờ đó để tiến trở về cảnh đời đời bất diệt. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, trước khi mới bước vào tu, pháp luân các bạn thở è ạch, nhưng mà bây giờ càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu rộng, càng thanh nhẹ, càng nhẹ nhàng hơn. Dùng ý chí chuyển là pháp luân thường chuyển phải chuyển liền! Đó là phần đó là các bạn đã bước vào điển giới rồi. Mà bước vào điển giới mà tiếp tục thăng hoa đi lên là các bạn là người thoát tục, không chấp vào tâm phàm nữa, thì đâu có cái khổ nữa. Lúc đó các bạn mới có cơ hội bước vào bến giác để bỏ những cơn nhọc nhằn tại thế. Cho nên lúc  đó chúng ta mới thấy rằng làm việc nhiều hơn bây giờ. Bây giờ chúng ta nói nhiều và không làm nhiều. Chính thể xác này của ta mà ta chưa có giúp nó, chưa hỗ trợ nó mà chúng ta chỉ lợi dụng nó và hoang phí nó, làm cho nó sanh bệnh hoạn vì tâm thức bất chánh của chính ta mà thôi !

Cho nên chúng ta phải buông bỏ và thanh lọc nó cho kỳ được, để cho nó đồng tu, đồng tiến với Chủ Nhân Ông hiện tại. Trách nhiệm lớn lao chứ không phải chuyện eo hẹp. Cho nên một nhân sinh tại thế không phải là dễ có. Các bạn dễ làm sao mà có được cái thể xác cấu trúc siêu nhiên hiện tại? Không phải cha mẹ các bạn quy định đâu, Thượng Đế ! Sự cấu trúc đó nhiều năm, nhiều kiếp nó mới có. Ngón tay diệu hòa của các bạn, tâm thức diệu hòa của các bạn không có ai in ra được. Các bạn có đầy đủ những khoa học huyền bí. Khoa học hiện tại cho các bạn thấy rằng có điện não, có computer, các bạn đã có computer từ lâu rồi. Computer của các bạn mà ngay trung tâm điển quang phóng lên rồi, hòa hợp với computer của cả càn khôn vũ trụ, các bạn đâu có còn quên việc gì nữa. Vì sự tranh chấp tối tăm mà quên đường về, mà chúng ta cởi mở rồi thì đường nào cũng sờ sờ trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta có những của cải vô cùng là Khoa Học Huyền Bí.

Hiện tại các bạn tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí chứ các bạn không có đi khoa học vật chất. Nhưng mà từ cái khoa học huyền bí đó, nó mới chuyển hóa cho các bạn thấy rằng khoa học vật chất đang tiến bộ do khoa học huyền bí hỗ trợ. Cho nên càng đi càng thích thú, càng đi càng cởi mở, càng đi mình càng thấy rằng phải đóng góp và tiếp tục đi thêm là đi trở về cái quân bình là thức vô cùng vô tận của chính bạn mà thôi. Đó mới thấy rõ chánh diện của Thượng Đế.

Cho nên nói thì dễ, nhưng hành thì nó khó. Nhưng mà cái sự trở ngại là một cuộc thi ân cho tâm thức tiến hóa, nên nhận lấy sự trở ngại và học và tự mình rèn luyện, mượn đó để trui luyện mình trở nên thép không thay đổi! Không phải loại sắt mềm nữa! Lời đại nguyện tôi, nói sao tôi phải làm vậy thì các bạn sẽ thành đạt, chắc chắn không có sai một ly, một tí. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà các bạn xây dựng được niềm tin sắt thép đó, không bao giờ các bạn không có đến bến giác! Lúc nào các bạn cũng có cơ hội trở về với bến giác, đúng theo lời đại nguyện của chính các bạn. 

Cho nên chúng ta phải trả cái nợ đó, cái nợ cơm áo, ăn mặc hiện tại của Thượng Đế đang ban. Cho chúng ta du học, chúng ta phải tu cho kỳ được để chúng ta trả lại món nợ xứng đáng chúng ta làm. Lúc đó chúng ta mới lãnh nhiệm vụ cứu khổ ban vui ở tương lai, là tia sáng thanh tịnh sẵn có của mọi cá nhân. Thì cái hào quang của Thượng Đế sẽ giáng lâm ở thế gian và phải biến thể thế gian từ cảnh ô trược trở nên Thiên Đàng, do chúng sanh mà thôi.