Please wait

Trung Tâm Vô Vi

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California / Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi

7622, 23rd Street

Westminster, CA 92683, USA

Tel : (714)-891-0889

Email : trusoxaydungvovi@gmail.com

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California / Thiền Viện Vĩ Kiên

Mailing Address: P.O. Box 2045

Westminster, CA 92684-2045, USA

Tel : (909)-338-6691

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California/Thiền Viện Hai Không

P.O. Box 18304

San Jose, CA 95158, USA

Tel.: (408) 518-2402

Email: info@phaplyvovi.org

Thiền Viện Hai Không

Mailing Address: P.O. BOX 1548, Oroville, CA 95965, USA

 

Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ/Thiền Viện Nhẫn Hòa

4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA 98512, USA

Tel : (360)-355-8394

Email: tvnhanhoa1986@gmail.com

Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas/Thiền Đường Thông-Hải

4806 La Rue St. 
Dallas , TX 75211, USA
Tel : (214)-331-9124

Hội Ái Hữu Vô Vi Houston/ Thiền Đường Tứ Thông

11804 Adel Rd. 
Houston, TX 77067, USA 

Email : thienduong11804@yahoo.com

Thiền Đường Lưu Động Atlanta

1375 Heatherton Rd

Dacula, GA 30019, USA

Tel : (678)-376-7730