Please wait

Read this article in English

 Quên tay chân, chú ý cái rốn, chú ý chỗ này, cái rốn. Thở xẹp hết bụng, thở ra là xẹp bụng và thở bằng lỗ mũi, cũng co lưỡi, răng kề răng. Ý ngó thẳng trung tâm chân mày, chuyển xuống lỗ rốn. Khi nằm xuống là cái ý tưởng tới lỗ rốn. Hai cái liên hệ với nhau, hai luồng điển này sẽ liên hệ với nhau. Từ từ xả bụng cho nó xẹp hết tới đáy cặn. Từ từ hít vô đầy bụng, đầy rốn. Hít vô đầy rốn để làm gì ? Là nó ép cho trái cật ấm áp, thận thủy dồi dào, khai thông đốc mạch là từ trái cật thông lên khói óc và chuyển tới môi trên kêu bằng đốc mạch. Thở ra là phải xẹp hết, đếm 1 ; tiếp tục làm …2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12 rồi ngưng một chút. Tại sao chúng ta làm 1 tới 12 ? Là một giáp mà từ một giáp đó phải rút lui về không, là 1 tới 11 ;   …1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…11 ; nghỉ chút ;…… 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 ; …1…2…3…4…5..6…7…8..9 ;.. 1..2..3..4..5..6..7..8 ; ..1..2..3..4..5..6..7;.. 1..2..3..4..5..6; ..1..2..3..4..5;.. 1..2..3..4; ..1..2..3 ; 1..2; ..1; hết.

Tại sao phải hít vô? Khi chúng ta hít vô chú ý cái rốn càng mạnh, bụng càng to thì nó ép trái cật. Cái trược khí trong cật đi theo đường đại tiểu tiện và tất cả thần kinh liên hệ tới cái tim.  Khi những người bị nhức tim làm đúng cái pháp như tôi đã và đang làm đây, làm xong là thấy êm liền, không có nhức. Đau bụng, gan yếu, tập cái này nó cũng trở nên mạnh và nó khai vị. Nước miếng các bạn được luân lưu chảy ngọt ra trong miệng, không có đắng nữa. Đó là chứng minh có sự thanh lọc.

 Những người già lớn tuổi hít vô chịu không nổi, hít không được mà đi lại đi không nổi, tại sao? Mất trung khí, thiếu khí, thành ra đi đứng không có nhẹ nhàng, cảm thấy hai cái chân nặng và bị phong thấp làm cái này, chúng ta thả lỏng tay chân thì nó đuổi cái trược khí ra, phong độc được giải tán. Cho nên những người lớn tuổi chịu làm thì sinh mạng có thể kéo dài được. Vì chúng ta sống nhờ gì ? Nhờ khí, nhờ hơi mà nguyên khí không đầy đủ thì tự nhiên chúng ta yếu dần và ngũ tạng sẽ không làm việc, đi tới chỗ chết. Bệnh cancer cũng vậy, máu không lưu thông được thì tự nhiên nó sẽ ứ động theo cái tánh, khi tánh giận hờn thì dồn ép cái gan, máu lọc không đều, nó ứ động, tức tối thành ra nó bung nổ ra, nó làm cái máu, tế bào càng ngày càng ứ động và không có thoát đều, không có luân chuyển đều thành nó sanh ra cái bệnh. Cho nên cancer luôn luôn nó sưng, sưng cho tới chết thôi.

 Còn chúng ta làm cái pháp này là nó giải ra. Phải cố gắng, cố gắng trì tâm, kiên trì làm, lấy thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ vô hổ trợ và trị bệnh cho chính chúng ta thì các bạn thấy thảo mộc chế ra viên thuốc nó cũng nhờ thanh khí điển mà sanh hay là khắc đó thôi! Còn chúng ta dùng cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để hòa ngũ tạng, ngũ uẩn, thì các bạn thiết tưởng khí huyết chạy đều, bệnh hoạn chắc hẳn không còn nữa.

  Cho nên mọi người phải tin tưởng thực hành mới gỡ rối cho chính mình được và làm như thế này, hít vô và thở ra đúng theo cái phương pháp mà tôi đã và đang làm đây thì cái gan nó điều hòa, cái tánh con người nó cũng bớt nóng. Gan điều hòa thì tánh sẽ đầm.  Sửa tâm sửa tánh thì lúc đó chúng ta thấy cảm thích ngồi yên một chỗ, lúc đó mới bắt đầu tham thiền.

   Cho nên hai cái pháp mà tôi đã làm, vừa làm đây là giành cho những người mới bước vào tu, họ chỉ thực hành hai pháp. Trong một ngày các bạn đi hao hơi tổn tiếng, về các bạn hồi phục lại , đem lại cái nguyên khí cho nội tâm, nội tạng, dồi dào được đổi mới, tế bào chuyển chạy hòa hợp với khí trời hiện tại thì không có bệnh hoạn gì, càng ngày càng trẻ càng tươi càng khỏe, khứ trược lưu thanh rõ rệt. Khi các bạn làm trong vòng sáu tháng, cảm thấy con người nhẹ nhõm. Soi hồn, chiếu minh như thế này thì con người sẽ đi tới nhẹ nhõm, ấm áp. Lúc đó chúng ta thích ngồi thiền, mới bắt đầu ngồi thiền.