Please wait

Read this article in English

Hỏi: Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?


Đáp: Cái lưng chúng ta phải thẳng vì xương sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi khòm khòm, khòm khòm vậy, không có tu được. Không có xuất phát, luồng điển không có xuất phát rõ rệt. Phải thẳng lưng. Tiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta, cứ ngồi thẳng, thì thủy điển tương giao, thận thủy mới phát, nó đi lên trên khối óc làm cho khối óc êm ả, sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khoẻ mạnh và thanh tịnh.

 

Hỏi: Các môn khác có vị trí ngồi nhất định, còn pháp môn Vô Vi không có chủ trương ở  tư thế ngồi, tại sao?
Đáp: Tu Vô Vi có chủ trương đàng hoàng. Xương sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng, đó là chủ trương của Vô Vi, không có ngồi méo mó được. Không có ngủ gà ngủ gật được, ngồi thẳng, được mấy phút là mấy phút, còn không là nằm ngủ, chớ không có ngồi mà ngủ gà ngủ gật hoài hổng được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần rồi. Giữa con người và con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi chớ tôi không có làm khó khăn mọi người. Nhiều người ngủ ngồi, ngủ gà ngủ gục, hổng được, nhưng mà tôi không muốn mếch lòng người ta làm gì. Mình nhắc hoài trong băng, tôi nói cả triệu lần như vậy. Người nào chịu làm Pháp Luân Thường Chuyển, đầy rún, đầy ngực, thông lên bộ đầu rồi,  khi mà nó mở rồi, muốn ngồi méo chút không được, phải ngồi thẳng.