Please wait

Read this article in English

Video Clip Ngày Mồng Một Tết Bính Tuất Tại Trụ Sở Xây Dựng Nam Cali (2006)

Bạn đạo:
Chúc Thầy vạn sự bình an. Chúng con cảm ơn Thầy đầu năm đã về đây họp với chúng con ...

Lòng con rất lấy làm cảm tạ vì Thầy tuổi già sức yếu... thấy thương lắm...

Bạn đạo chúng con vô cùng khích lệ cho chúng con...

Cảm ơn Đức Thầy, Cảm ơn.

Đức Thầy:

...đã thành tâm tụ họp nơi đây và đón tiếp tôi một cách nồng hậu như thế này rất cảm động

Tôi rất vui và tôi cảm thấy mọi người đều vui trong dịp Tết này

Năm nay các bạn sẽ có cơ hội cố gắng để tiếp tục tu tiến hơn

Như bài thơ tôi đã nói

Duyên lành Bính Tuất nay đã đến

Chúc bạn siêng năng hành chơn pháp

Một năm phát triển, một năm vui

Năm nay chúng ta đã vui lần thứ nhì rồi, sẽ còn vui dài dài nữa.

Tại đây đều đủ mặt bá quan hết

 

Bạn đạo: Thưa Thầy cho chúng con một câu nữa...

Đức Thầy: 

Cùng chung xây dựng tự hưởng mùi

Người tu theo Pháp của Vô Vi,  không bị chèn ép nữa, phát triển đến vô cùng

Đây sẽ có một đại hội tại Bangkok, còn vui hơn đây nữa.

Chính tôi đích thân đã chọn chỗ nơi đàng hoàng cho bạn đạo đến, 

cái hotel đó là năm sao. Rất tốt, mà người Thụy Sỹ làm Tổng Giám Đốc ở đó.

Các bạn sẽ chung vui hưởng với tôi kỳ tới tại Bangkok.

Thành thật cám ơn sự đóng góp của các bạn