Please wait

Read this article in English

Pháp Soi Hồn – Trích Lời Thầy Giảng Tại Thiền Đường San Jose (1980)

Phương pháp này là đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng.

Bây giờ chúng ta bắt đầu về Soi Hồn.

Cái huyệt đây cũng là cái huyệt chặn cho ổn định cái thần kinh bộ đầu trong lúc chúng ta bị nhức đầu, này kia, kia nọ. 

Nhờ chặn hai thần kinh này và bịt lúc đó trong lổ tai của chúng ta kín lại, mà trong lúc những người mới tu thì nghe ồ ồ, ạt ạt, đó là cái gan còn nóng và tánh còn sân.

   Chúng ta bịt như thế này, chặn ở đây, nó quy về đây, chặn ở đây, nó quy về đây. Chặn, trong hai lỗ tai chúng ta nó có nhiều huyệt liên hệ ở dưới bao tử và dưới cuống họng, đủ huyệt giúp ích cho khai triển bộ đầu và ổn định mỗi ngũ tạng. 

    Co lưỡi, răng kề răng ; co lưỡi là chúng ta dẫn cái luồng điển nó chạy theo cái chiều hướng chấn động lực của bộ đầu. Trong lúc ta bịt như thế này, gia tăng chấn động lực phía sau của bộ đầu thì nó sẽ tăng gia cái trí ức và cái trí nhớ con người và nó sẽ xóa bỏ những cái gì trần trược, không hữu ích mà nó đã lưu trữ trong đầu óc của nó, trong cái thần kinh hệ của nó, đang bị suy yếu. Người đời, người nào cũng bị suy yếu vì thần kinh, vì sinh hoạt, cho nên thần kinh suy yếu, cho nên xảy ra cuộc cãi vã trong gia đình. Mà chúng ta làm như thế này, cho nên chấn động càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt hơn thì chúng ta sẽ thấy những sai lầm của chính mình và mới hòa hợp với những người khác. 

    Thì chúng ta làm cái pháp này ít nhất 5 phút đối với những người mới tu. Co lưỡi, răng kề răng, ý ngó thẳng đây và chúng ta tập trung trên bộ đầu, ngay trung tim. Từ đầu lổ tai chúng ta đo thẳng đến chỗ này, trung tim đây là Bá  Hội, nó hợp với huyệt Hà Đào Thành ở đây. Chỗ đây nó trữ tất cả hồ sơ hiểu biết trong đầu óc của chúng ta và chúng ta làm như thế này là lập lại trật tự để tăng gia trí ức, nhớ dai hơn ở tương lai. Mà bây giờ các bạn bước vô tu thì nó xóa bỏ những cái gì mà các bạn đang nhớ vô ích, thì nó phải xóa bỏ và sau nó lưu lại những cái chuyện hữu ích ở về sau. 

     Khi các bạn soi hồn và ngó thẳng như thế này và trong ngày nó động loạn, thì chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu - như tôi đã chỉ hồi nảy đó. Cứ niệm liên tục NMADDP để giải tỏa vì chúng ta biết rõ nguyên lý của NMADDP : Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, thì cái chấn động lực này nó xuất phát ra và nó hòa hợp với đại tự nhiên cũng nằm trong nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn soi hồn lâu chừng nào, lợi ích chừng nấy, như người mới làm, người ta mõi tay vì sự chậm trễ yếu bệnh trong mình, không đủ sức thì chúng ta khuyên họ lần lần ít nhất phải 5 phút rồi đạt tới 15 phút. Khi mà các bạn đạt tới 15 phút rồi, các bạn sẽ thông cảm và thấy rõ cái luồng điển nó chạy từ ở trên đầu mà nó chạy xuống tới xương sống, nó làm mát. Trong cái thời gian đó làm lâu chừng nào, con người sẽ mở cái bộ óc, bởi vì chúng ta mở cái bộ óc là chúng ta dọn một cái thiền đường cho vạn linh ở dưới cơ tạng được tiến hóa lên và tụ tập thăng hoa sáng suốt về cái phần hào quang vô cùng sẽ mở tùy thức của chúng ta tu... 

    Cho nên phương pháp này là đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Đó, nó không khác gì Đức Thích Ca ra rừng, rồi bao nhiêu thú dữ xung quanh Ngài, tại sao Ngài ra rừng để làm gì ? Để tập trung ý chí bắt buộc rồi không có thể cục cựa được, thì cái ý chí của Ngài phải hướng thượng để tự giải thoát. Nếu mà Ngài đấu tranh với con thú, con thú giết Ngài. Mà chúng ta ở gia đình mà chúng ta gây lộn với mọi người thì có ngày cũng xảy ra công chuyện. Cho nên chúng ta đành đóng cái cửa thế gian và để mở thiên đàng ; mượn cái pháp này vừa trị thể xác vừa dẫn tiến tâm linh. 

   Cho nên co lưỡi răng kề răng, làm như thế này ít nhất 5 phút thì các bạn sẽ cảm toát mồ hôi ra. Cái phương pháp này trị luôn cái bệnh thương hàn phát tán luôn.

    Lúc ban đầu các bạn mới vô tu thì thấy nó mõi hai vai ghê lắm, không sao đâu ! Cương quyết nội trong một tuần tới hai tuần nó sẽ quen. Cái tiếng ồ ồ này nó càng ngày càng gia tăng, rồi một thời gian nào nó sẽ không còn tiếng ồ ồ nữa. Các bạn bịt lỗ tai như thế này mà nghe bên ngoài nói rõ ràng thì lúc đó các bạn tránh sự cãi vã tăm tối trong gia đình, đạt được thanh tịnh và cái gan của các bạn sẽ tốt và cái chuyện ăn phức tạp là bớt đi. Cho nên trung ương bộ đầu được điêu luyện và được khai thông mọi sự lố bịch trong nẻo hóc thần kinh thì ngũ tạng mới tiến hóa tới và nhờ Bề Trên chuyển giải đi ra là bộ đầu. 

    Cho nên cái cơ tạng, cơ thể của chúng ta là một cái tiểu vũ trụ mà bên trên trời mưa động loạn thì dưới dân giả đều là khổ. Mà bây giờ chúng ta lo cho bên trên được cảnh thanh bình, tiến tới lúc nào cũng trong cái sự sáng suốt thanh nhẹ cũng như hai mùa xuân thu, thì cái đầu óc chúng ta được sáng suốt thì cơ tạng ta không đến nỗi động loạn.