Please wait


Lời Cao Ý Đẹp 57

Xác bệnh, tâm không bệnh, xác khổ, tâm không bao giờ khổ.

12 ngày trướcLời Cao Ý Đẹp 56

Làm người quá khổ phải đi tu...Lời Cao Ý Đẹp 55

Biết con đường về nguồn cội phải xây dựng ý chí vô cùngLời Cao Ý Đẹp 54

Cái bần tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình.Lời Cao Ý Đẹp 53

Thơ Khai Niên Mừng Xuân Giáp Thìn (2024)Lời Cao Ý Đẹp 52

Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên điển khai thông vạn linh trong cơ tạng của chính mìnhLời Cao Ý Đẹp 51

Chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà, con của ông Trời chứ không phải con của người phàm!Lời Cao Ý Đẹp 50

Mục Đích Đại Hội Vô-Vi: Đại hội tâm linh là đại hội thế thiên hành đạo, chuyện cao cả nhất.Lời Cao Ý Đẹp 49

Kinh tế của người tu là gì? Điển quang!Lời Cao Ý Đẹp 48

Chúng ta hội tụ điển quang, phát triển điển Từ Bi thành một khối, chúng ta mới thấy rõ Từ Bi là sức mạnh.

Hiện thị
mục