Sài Gòn, 13-09-1969

                                                                                 Sài Gòn, 13-09-1969

Đường đi nước bước gồm trăm nẻo
Khéo đoạt lần tu thoát nỗi nghèo
Thiên địa nhơn tình minh sắc thái
Thích Ca gương đẹp gắng tầm theo.

Tu thời chẳng chán cảnh nghèo
Mặc cho thử thách sống theo ý đời
Sống trong khuôn khổ của Trời
Sống cho minh bạch thấy lời giả chơn
Thế tình sông núi hải sơn
Đâu đâu cũng phải chịu ơn đất trời
Long thần hộ mạng không rời
Âm dương tương hội hợp nơi lòng người
Phật xưa vừa nói vừa cười
Không không mà có người người vẫn mê
Trang hoàng giữ thế đôi bề
Giành ăn rối loạn quên về cõi trên
Lắm khi đau khổ siết rên
Muốn sao thấu đáo cái nền tiền căn
Quên đi tham thố cằn nhằn
Bận tâm ăn ở băn khoăn suốt ngày
Túng ra mượn rượu đổi thay
Rớt trong vực thẳm sự may chẳng còn
Thế gian đường đất phải mòn
Loài người cũng chẳng được còn sống lâu
Tại sao rước khổ làm đầu
Phân chia tình cảm gieo mầu bất an
Sử kia chép lại rõ ràng
Mấy ai đoạt được cả ngàn năm duyên
Phật Tiên phát họa tâm hiền
Gieo cho quần chúng nối liền sửa tu
Tu sao cho thoát cảnh mù
Tu cho phát huệ đổi bù tình thương
Phật không xa cách đo lường
Gắng tu tương hội tùy gương Phật Trời
Trung Thu trăng rõ sáng ngời
Ánh quang sáng rọi đất trời hợp chung
Khùng nay cởi mở vô cùng
Ước mong các bạn theo khùng tu chơi.

Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn, 13-09-1969