Hò Tạ Từ

 

 

 

 

 

 

Hò Tạ Từ

Hò ơi! Bạn đạo ra về
Nhớ thương không ngót mãi mê chơn tình
Hướng về thánh giới địa linh
Thương yêu xây dựng, hò ơi!
Thương yêu xây dựng hành trình quang khai

Hò ơi! Tâm thức miệt mài
Cảm thông đời đạo tiến hoài không ngưng
Thực hành cảm thức hành trình
Sửa mình tu học, hò ơi!
Sửa mình tu học cảm minh đạo đời

Hò ơi! Luật phải xa rời
Về nơi thanh tịnh đời đời dựng xây
Quý thương thức giác hàng ngày
Say sưa mùi đạo, hò ơi!
Say sưa mùi đạo đổi thay thế tình

Hò ơi! Phát triển do mình
Tu tâm dưỡng tánh tâm linh hợp hòa
Sống vui sum hợp một nhà
Trong tâm thương nhớ, hò ơi!
Trong tâm thương nhớ thật thà quý yêu

Hò ơi! Học hỏi được nhiều
Giữ tâm thanh tịnh đạt siêu đạt hòa
Biển yêu sống động mặn mà
Cùng chung thương nhớ, hò ơi!
Cùng chung thương nhớ chan hòa tình thương

Hò ơi! Sống động như gương
Hoa sen ướm nở hương thơm khắp nhà
Tâm tư khai mở chan hòa
Qui y Phật Pháp, hò ơi!
Qui y Phật Pháp thật thà tự tu.

Lương Sĩ Hằng
Germany, 08-06-1992