Kính Gởi Bạn Ðạo Năm Châu

Kính Gởi Bạn Ðạo Năm Châu

Hò ơi! Chuyển hóa nhiệm mầu
Cha thương quán độ kết tàu về quê
Mỗi năm tái ngộ hướng về
Ba ngày học hỏi, hò ơi!
Ba ngày học hỏi giải mê trược trần.

Hò ơi! Ðóng góp một phần
Hướng về thanh tịnh góp phần dựng xây
Một năm chỉ có ba ngày
Vô Vi ăn tết, hò ơi!
Vô Vi ăn tết đổi thay thế tình.

Hò ơi! Phát nguyện một mình
Quyết tu quyết tiến tâm linh đạt hòa
Sống trong không khí một nhà
Giải mê phá chấp, hò ơi!
Giải mê phá chấp chan hòa tình thương.

Hò ơi! Mở trí khai đường
Gieo gương lành mạnh hỗ tương đậm đà
Quí thương bạn đạo thật thà
Tự khai tội lỗi, hò ơi!
Tự khai tội lỗi vượt qua nghiệp trần.

Hò ơi! Cảm thức nghĩa ân
Trong đời có đạo mỗi phần dựng xây
Quyết tâm tiến hóa hằng ngày
Theo Thầy học đạo, hò ơi!
Theo Thầy học đạo cao sâu tâm người.

Hò ơi! Ướm nở nụ cười
Tham thiền nhập định người người yên vui
Thực hành tự luyện rèn trui
Qui về một mối, hò ơi!
Qui về một mối quí yêu đạo đời.

Hò ơi! Học hỏi hợp thời
Trời ban thanh điển con thời hòa tu
Xét mình còn dại khờ ngu
Tu tâm sửa tánh, hò ơi!
Tu tâm sửa tánh giải mù giải mê.

Hò ơi! Chơn lý chẳng chê
Trở về thanh tịnh giải mê thực hành
Hướng về điển giới thanh thanh
Trăm hoa đua nở, hò ơi!
Trăm hoa đua nở em anh một nhà.

Hò ơi! Cảm thức tâm hòa
Dù cho xa cách nhớ Cha hoài hoài
Nơi nao cũng có điển Ngài
An bài sắp đặt, hò ơi!
An bài sắp đặt cho hai đạo đời.

Hò ơi! Chẳng có thỉnh mời
Tự tâm thực hiện lập đời Tân Dân
Thanh thanh diệu diệu tiến lần
Quay về nguồn cội, hò ơi!
Quay về nguồn cội nghĩa ân tràn đầy.

Hò ơi! Tan tựu đổi thay
Chia tay bạn đạo vui say mắt nhìn
Lệ trào tâm nguyện làm thinh
Cùng chung tự hẹn, hò ơi!
Cùng chung tự hẹn sửa mình kỳ sau.

Hò ơi! Thấm thía đổi trao
Xa Thầy xa bạn lệ trào nhớ thương
Học bài gọt rửa hỗ tương
Tình thương huynh đệ, hò ơi!
Tình thương huynh đệ nhớ thương hoài hoài.

Hò ơi! Ðịnh luật chẳng sai
Thắng thua cũng vậy cũng vay trả dần
Ra về cảm thức góp phần
Hưởng vui thắng cảnh, hò ơi!
Hưởng vui thắng cảnh lột trần trược ô.

Hò ơi! Nguyện niệm Nam Mô
Ra về an tịnh Nam Mô liên hồi
Chẳng còn lý luận sang tồi
Bình an thượng lộ, hò ơi!
Bình an thượng lộ tự hồi về quê.

Lương Sĩ Hằng.
Las Vegas, 07-05-1987