Mê chấp

 

 

 

Mê Chấp

Hò ơi! Mê chấp tạo mơ
Duyên Trời không thức, bơ vơ cực hình
Càn Khôn vũ trụ hành trình
Không sao tiến hóa, hò ơi!
Không sao tiến hóa, lòng vòng lôi thôi

Hò ơi! Lập vị tạo ngôi
Sang tồi xa cách, khó ngồi gần nhau
Trí tâm không mở, không trao
Cực hình tự tạo, hò ơi!
Cực hình tự tạo, ước mơ khó thành

Hò ơi! Lý thuyết cạnh tranh
Thực hành không có, khó thanh khó hòa
Tình Trời càng vắng càng xa
Tranh nhau tạo loạn, hò ơi!
Tranh nhau tạo loạn khó qua tình Trời

Hò ơi! Học hỏi hợp thời
Trí tâm khai mở, hướng Trời dựng xây
Tự mình thức giác đổi thay
Cơ may tái diễn, hò ơi!
Cơ may tái diễn, dịp may vẫn còn

Hò ơi! Cảm thức đường mòn
Trời ban tình đẹp, chẳng còn si mê
Hướng về thực cảnh hương quê
Tình thương đạo đức, hò ơi!
Tình thương đạo đức, hương quê sanh tồn.

Lương Sĩ Hằng.
Adelaide, 02-02-1994